Actievoorwaarden Maison Castel winactie

Maak kans op één van de 8 plekken voor een wijnproeverij en barbecuecursus bij Leonie Ter Veld door te laten weten met jij het liefst een glas Maison Castel drinkt op www.maisoncastel.nl.

Artikel 1. Toepasselijkheid actievoorwaarden

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op ‘win een wijnproeverij mét BBQ-cursus’ activatie van Maison Castel.
Door deelname aan deze actie gaat elke deelnemer akkoord met deze Actievoorwaarden.

Artikel 2. Speelwijze & duur van de actie

  1. Deelname aan deze actie staat open voor personen die woonachtig zijn in Nederland en tenminste 18 jaar oud zijn.
  2. Maison Castel behoudt zich het recht voor elke deelname te weigeren die niet in overeenstemming is met deze actievoorwaarden.
  3. De actie loopt van 1/6/2022 00:00 uur t/m 15/7/2022 om 23.59 uur.
  4. Om deel te kunnen nemen aan deze actie dien je je favoriete wijnmoment te delen op www.maisoncastel.nl.
  5. De winnaar wordt aangewezen op basis van een onafhankelijke loting, welke voor 20/7/2022 plaatsvindt door Maison Castel.
  6. Maison Castel behoudt zich het recht voor op elk moment elke deelname te weigeren die niet in overeenstemming is met deze algemene voorwaarden. Deelnemers kunnen gedurende de looptijd van de actie eenmalig meedoen.

Artikel 3. Informatie over de trekking en de prijs
– De prijs bestaat uit een thuisproeverij inclusief:

  • Wijnproeverij en barbecuecursus gehost door Leonie Ter Veld

– In totaal zullen er 8 winnaars uit deze activatie voortkomen.
– De winnaar zal binnen 7 dagen na de sluitingsdatum van de prijsvraag worden geïnformeerd dat hij/zij de gelukkige winnaar is.
– De winnaar van de prijs dient binnen 3 weken te reageren. Na 3 weken heeft Maison Castel het recht om een nieuwe winnaar te trekken en daarmee komt de prijs voor de eerst getrokken winnaar te vervallen
– Het is de winnaar van de prijs niet toegestaan de prijs door te verkopen aan derden. Indien de winnaar de prijs toch doorverkoopt dan wel overdraagt aan derden, zal de prijs worden ingetrokken.
– De winnaar verklaart akkoord te gaan met deze voorwaarden.
– De (waarde van de) prijs is niet inwisselbaar voor (contant) geld.

Artikel 4. Privacy beleid
Maison Castel bewaart de persoonsgegevens die zij in het kader van deze actie verzamelt uitsluitend voor de duur van de actie. De verwerking van persoonsgegevens door Maison Castel is noodzakelijk voor de gerechtvaardigde belangen van Maison Castel om de actie te kunnen organiseren en deelname mogelijk te maken. 

– U hebt recht op toegang tot, wijziging van, bezwaarmaking tegen en verwijdering van de gegevens die in het kader van deze actie worden verzameld. Bovendien hebt u het recht om bezwaar aan te tekenen tegen het verzamelen van uw persoonlijke gegevens. Dit recht kan worden uitgeoefend door contact op te nemen met info@lfe.nl .

– De informatie die u verstrekt, zal uitsluitend worden gebruikt ten behoeve van deze actie.

Artikel 5. Aansprakelijkheid:

– Maison Castel is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor materiële schade die ontstaat tijdens of na de verzending van de prijs, van welke aard dan. Noch voor;

– Een verstoring van of onderbreking in de overdracht van of naar onze websites;

– Een bug, virus of soortgelijke risico’s die door derden kunnen worden overgedragen vanaf onze websites;

– Verlies of schade van welke aard dan ook als gevolg van het gebruik van geposte, per e-mail verzonden, overgedragen of anderszins via Maison Castel beschikbaar gemaakte content in het kader van de actie;

– Dit reglement kan gedurende de hele looptijd van de actie worden geraadpleegd op de actiepagina van de website van Maison Castel, onder de actievoorwaarden van de actie.

 Artikel 6. Diverse
Bij vragen over deze actie kunt u contact opnemen via info@lfe.nl.
Op deze voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.